Monday, August 24, 2009

Konsekuensi Syahadat Muhammad Rasulullah

“Bahkan aku tidak akan tenang jika aku duduk-duduk bersama keluargaku di rumah, sedangkan di luar Muhammad tertusuk-tusuk duri,” (Khubaib bin Adiy). Itulah salah satu ekspresi kecintaan seorang sahabat kepada nabi-Nya. Berikut adalah point-point penting dalam rangka meneladani Rasulullah Shallallaahu alaihi wasallam:

1. Melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah berfirman: “Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, Maka Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir.” (Ali Imran: 32)
2. Membenarkan kabar beritanya. Rasulullah Shallallaahu alaihi wasallam bersabda, “Demi jiwaku yang berada dalam genggaman-Nya, tidak ada seorang Yahudi dan Nashrani pun yang telah mendengar kenabianku, kemudian dia tidak beriman kepadaku, kecuali dia akan menjadi ahli neraka.” (HR. Muslim)
3. Mendahulukan ucapannya daripada ucapan yang lain. Allah berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah. sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (al-Hujurat: 1)
4. Tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan tuntunannya. Nabi Shallallaahu alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa mengerjakan suatu amal perbuatan (ibadah) yang tidak pernah ada perintahnya (tuntunan syariat) pada kami, maka ia (amal tersebut) tertolak.” (HR. Bukhari Muslim).
5. Mencintainya. Rasulullah Shallallaahu alaihi wasallam bersabda, “Demi jiwaku yang berada dalam genggaman-Nya, tidaklah salah seorang di antara kamu beriman (dengan sempurna) hingga dia lebih mencintaiku daripada cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan kepada seluruh manusia sekalipun.” (HR. Bukhari Muslim).

Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasululah Muhammah Shallallaahu alaihi wasallam, keluarga, dan para sahabatnya. Semoga bermanfaat. Wallahu ‘alam.

No comments:

Post a Comment